Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – UMiG Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 10 Maj, 2019

Ilość wizyt: 412

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz w Biuletynie Informacji Publicznej podane zostały do publicznej wiadomości  Zarządzeniami nr  91/19 i 92/19 z dnia 09 maja 2019r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, które dotyczyły kolejno: gminnych nieruchomości gruntowych usytuowanych  w Ścinawce Dolnej oznaczonych jako działki nr 891/1 i 891/7 AM-1