Ogłoszenie Burmistrza Szczytnej

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Szczytna

Kod pocztowy:

Ulica:

ul. Wolności 42

Data Publikacji: 10 Maj, 2019

Ilość wizyt: 632

Dokumenty do pobrania: pobierz

OGŁOSZENIE Burmistrza SZCZYTNEJ

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotno, gmina Szczytna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu

ogloszenie_wylozenie_zlotno19