Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – UMiG Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 09 Maj, 2019

Ilość wizyt: 364

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz w Biuletynie Informacji Publicznej podane zostały do publicznej wiadomości  Zarządzeniami nr  88/19 i 89/19  z dnia 6 maja 2019r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, które dotyczyły kolejno: gminnej nieruchomości lokalowej nr 4 usytuowanej w budynku położonym w Radkowie przy ul. Kościuszki 4 oraz gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 939/2 AM-38 położonej w Radkowie.