Przetargi na zbycie nieruchomości – UM Piława Górna

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Piława Górna

Kod pocztowy:

Ulica:

ul. Piastowska 69

Data Publikacji: 07 Maj, 2019

Ilość wizyt: 854

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Piławy Górnej informuje, że na dzień 10.06.2019 r.,

zostały ogłoszone następujące przetargi ustne nieograniczone na zbycie następujących nieruchomości:

1/ Działka nr 403/2 i 50% dz. 403/4 – Obręb Kopanica o łącznej pow. 1.051 m2, przy ul. Limanowskiego w Piławie Górnej, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Cena wywoławcza nieruchomości – 37.344 zł netto. Księga wieczysta – SW1D/00016769/5. Wadium w wys. – 4.000 zł

2/ Działka nr 446/3 – Obręb Kopanica o pow. 1.119 m2, przy ul. Wąskiej w Piławie Górnej, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Cena wywoławcza nieruchomości – 49.851 zł netto. Księga wieczysta – SW1D/00019265/3. Wadium w wys. – 5.000 zł

3/ Działka nr 290/4 – Obręb Północ o pow. 1.372 m2, przy ul. Sienkiewicza w Piławie Górnej, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Cena wywoławcza nieruchomości – 53.755 zł netto. Księga wieczysta – SW1D/00049319/6. Wadium w wys. – 5.000 zł

Szczegółowe informacje o warunkach przystąpienia do przetargu, wpłacie wadium, zostały zawarte w ogłoszeniach przetargowych, zamieszczonych na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta w Piławie Górnej ul. Piastowska 69, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – http://pilawagorna.biuletyn.net/