Burmistrz Miasta i Gminy Radków

Organ Ogłaszający:

Burmistrz Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-420

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 07 Maj, 2019

Ilość wizyt: 70

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz w Biuletynie Informacji Publicznej podany zostały do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 84/19 z dnia 2 maja 2019r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, który dotyczy gminnej nieruchomości gruntowej składającej się z działek oznaczonych geodezyjnie nr 79/10, 79/11 i 79/12 AM-1 położonej w Tłumaczowie.