Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

Ulica:

pl. Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 29 Kwiecień, 2019

Ilość wizyt: 676

Dokumenty do pobrania: pobierz

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204, ze zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1 na okres od  29 kwietnia 2019 r. do 20 maja 2019 r. wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w  dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, o powierzchni 20,00 m2

informacja Burmistrza - 144 2 20m wywieszenie wykazu