Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – UMiG Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 17 Kwiecień, 2019

Ilość wizyt: 291

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz w Biuletynie Informacji Publicznej podane zostały do publicznej wiadomości  Zarządzeniami nr  75/19, 76/19 i 77/19 z dnia 15 kwietnia 2019r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, które dotyczyły kolejno gminnych działek oznaczonych według ewidencji gruntów i budynków nr 266/7, 266/8 i 266/10 położonych w Radkowie przy ul. Stołowogórskiej.