Ogłoszenie Burmistrza Szczytnej

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Szczytna

Kod pocztowy:

Ulica:

ul. Wolności 42

Data Publikacji: 26 Marzec, 2019

Ilość wizyt: 483

Dokumenty do pobrania: pobierz

B U R M I S T R Z    S Z C Z Y T N E J

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży nieruchomości niezabudowanych

B U R M I S T R Z S Z C Z Y T N E J