Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

Ulica:

pl. Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 26 Marzec, 2019

Ilość wizyt: 444

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2018, poz. 121, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – lokal niemieszkalny położony w Kłodzku przy ul. Harcerzy 6/2 o powierzchni 205,20 m² wraz z udziałem wynoszącymi łącznie 247/1000 w częściach wspólnych nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka 116/1 (AM-2), obręb Centrum, objętej księgą wieczystą SW1K/00073508/2.

 

Termin wywieszenia wykazu

Od dnia 26 marca 2019 r.  do dnia 16 kwietnia 2019 r.

w siedzibie Urzędu Miasta Kłodzka, Pl. Bolesława Chrobrego 1.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 8 maja 2019 r.