Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

Ulica:

pl. Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 26 Marzec, 2019

Ilość wizyt: 569

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2018, poz. 2204 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: pustostan lokalu mieszkalnego o powierzchni 83,87 m², zlokalizowany na III piętrze budynku przy ul. Jana Matejki 1 m. 5a
w Kłodzku wraz z udziałem w wysokości 62/1 000 cz. w nieruchomości wspólnej oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 115/12 (AM-1) obręb Centrum o powierzchni 0,0541 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę SW1K/00054862/2.

 

Termin wywieszenia wykazu

Od dnia 26 marca 2019 r.  do dnia 16 kwietnia 2019 r.

w siedzibie Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia
8 maja 2019 r.