Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do  dzierżawy

Organ Ogłaszający:

Starostwo Powiatowe

Miejscowość:

Ząbkowice Śląskie

Kod pocztowy:

Ulica:

ul. Sienkiewicza 11

Data Publikacji: 13 Marzec, 2019

Ilość wizyt: 65

Dokumenty do pobrania: pobierz

Starosta Ząbkowicki
działając na podstawie art.11, art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o   gospodarce  nieruchomościami / Dz. U. z 2018 r.,   poz. 2204 z późn. zm./  podaje do publicznej wiadomości: Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do  dzierżawy

Wyk32019