Przetarg na sprzedaż działki 0,09 ha – Dzierzków

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Dobromierz

Kod pocztowy:

Ulica:

pl. Wolności 24

Data Publikacji: 13 Marzec, 2019

Ilość wizyt: 79

Dokumenty do pobrania: pobierz

Wójt
Gminy Dobromierz
ogłasza I przetarg na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

 

Przetarg odbędzie się w dniu 19 kwietna 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dobromierzu, plac Wolności 24, pokój nr 7. Godzina 9.00
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 106/3 o pow. 0,09 ha, położonej w Dzierzkowie.
Cena wywoławcza netto wynosi 28 600,00 zł. Wadium w wysokości 3000,00 zł.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla powyższej działki przewiduje funkcję MN1- tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej jednorodzinnej. Nieruchomości wpisane są w księgę wieczystą SW1S/00019374/4
Do wylicytowanej ceny sprzedaży działki zostanie doliczony 23% podatek VAT

Wadium w podanej wysokości dla nieruchomości należy wpłacić najpóźniej
do dnia 16 kwietnia 2019 r. na podane konto bankowe Gminy Dobromierz
Nr 44 2030 0045 1110 0000 0203 2530.

Za datę wpływu uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Dobromierz.
Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, osoby prawne pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej w oryginałach.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wójt Gminy Dobromierz zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszonego przetargu z ważnych przyczyn.

Wójt