Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – Ożary

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Kamieniec Ząbkowicki

Kod pocztowy:

57-230

Ulica:

ul. Ząbkowicka 26

Data Publikacji: 11 Marzec, 2019

Ilość wizyt: 589

Dokumenty do pobrania:

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuje, że:

  • Zarządzeniem Nr 38/2019 z dnia 07 marca 2019 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość zabudowana położoną w obrębie Ożary nr 37 w granicach działki nr 197/8.

Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim  ul. Ząbkowicka 26 od dnia 07.03.2019 roku do  dnia 28.03.2019 roku oraz opublikowany na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którego znajduje się w/w  nieruchomość.