Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

Ulica:

pl. Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 27 Luty, 2019

Ilość wizyt: 220

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204, ze zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1 na okres od 27 lutego 2019 r. do 20 marca 2019 r. wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lat, części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3 (AM-1), obręb Nowy Świat, położonej w Kłodzku, wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00089242/4, na której ustawione jest 1 urządzenie reklamowe jednostronne o pow. reklamy 13,00 m2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził:

Patryk Kastelik tel. 74/865-46-29