Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

Ulica:

pl. Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 19 Luty, 2019

Ilość wizyt: 246

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1 na okres od 19.02.2019 r. do dnia 12.03.2019 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej. Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Kłodzko, poł. jest w Kłodzku przy ulicy Śląskiej, oznaczona geodezyjnie jako dz. nr 8/3(AM-14), obręb Jurandów o pow. 632 m2, ujawniona w księdze wieczystej o nr SW1K/00095609/0. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) winny złożyć wniosek w terminie do 02.04.2019 r.