Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

Ulica:

pl. Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 19 Luty, 2019

Ilość wizyt: 204

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta Kłodzka

informuje, że

 

 

 

w siedzibie Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1 na okres od 19.02.2019 r. do dnia 12.03.2019 r. został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, poł. w Kłodzku, przy ul. Sowiej, ozn. geodez. jako działka nr 48/64 (AM-3), obręb Zacisze o pow. 0,0875 ha, ujawnionej w księdze wieczystej o nr SW1K/00088993/6.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) winny złożyć wniosek w terminie do 02.04.2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: K. Siwek-Świderska