Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – UMiG Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 04 Luty, 2019

Ilość wizyt: 125

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy tut. Urzędu podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 28/19 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 1 lutego 2019r. na okres do dnia 25 lutego 2019r. wykaz dotyczący wydzierżawienia gminnych nieruchomości: części o pow. 40,00 m2 gminnej działki nr 22/1 AM 1 o pow. ewidencyjnej 0,1305 ha położonej w  Wambierzycach oraz część o pow. 40,00 m2gminnej działki nr 441/2 AM 17 o pow. ewidencyjnej 0,4635 ha położonej w Radkowie.