Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – Ząbkowice Śląskie

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Ząbkowice Śląskie

Kod pocztowy:

Ulica:

ul. 1 Maja 15

Data Publikacji: 04 Luty, 2019

Ilość wizyt: 104

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Ząbkowic Śląskich informuje, że:

Zarządzeniem Nr 284/XII/GN-2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. wykazano do dzierżawy  na czas nieokreślony działkę nr 80 wraz z garażem, AM-7, Obręb Centrum o pow. 26,0 m2 położonej przy ul. Na Skarpie w Ząbkowicach Śląskich z przeznaczeniem na garaż. Roczny czynsz dzierżawny wynosi 78,00 zł plus należny podatek VAT. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy podlega wywieszeni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15 od dnia 08.01.2019 r. do dnia 29.01.2019 r., a także na stronie internetowej Urzędu. Szczegółowych informacji o w/w nieruchomości udziela pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śl. ul. 1 Maja 15; pokój nr 23; tel. 74 8 165 314.