Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy – Ząbkowice Śląskie

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Ząbkowice Śląskie

Kod pocztowy:

Ulica:

ul. 1 Maja 15

Data Publikacji: 04 Luty, 2019

Ilość wizyt: 103

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Ząbkowic Śląskich informuje, że:

Zarządzeniem Nr 8 /I/GN-2019 z dnia 4 stycznia 2019 r. wykazano do dzierżawy na czas nieokreślony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki nr: 44/6, 44/7, 44/8 i 44/9; AM-14, Obręb Centrum o pow. odpowiednio: 0,1914 ha, 0,2148 ha, 0,2231 i 0,0966 ha z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego. Roczny łączny czynsz  dzierżawny wynosi 210,73 zł. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy podlega wywieszeni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15 od dnia 08.01.2019 r. do dnia 29.01.2019 r., a także na stronie internetowej Urzędu. Szczegółowych informacji o w/w nieruchomości udziela pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śl. ul. 1 Maja 15; pokój nr 23; tel. 74 8 165 314.