Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy – Szklary Huta

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Ząbkowice Śląskie

Kod pocztowy:

Ulica:

ul. 1 Maja 15

Data Publikacji: 04 Luty, 2019

Ilość wizyt: 89

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Ząbkowic Śląskich informuje, że:

Zarządzeniem Nr 32/I/GN-2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. wykazano do dzierżawy na czas nieokreślony części działek nr: 361/24 o pow. 20,0 m2 i 361/62 o pow. 20,0 m2;  AM-1, Obręb Szklary położonych w Szklary Huta z przeznaczeniem na teren pod garaż trwale niezwiązany z gruntem. Miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 92,00 zł plus należny podatek VAT. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy podlega wywieszeni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15 od dnia 29.01.2019 r. do dnia 19.02.2019 r., a także na stronie internetowej Urzędu. Szczegółowych informacji o w/w nieruchomości udziela pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śl. ul. 1 Maja 15; pokój nr 23; tel. 74 8 165 314.