Przetarg na dzierżawę części działki – Ząbkowice Śląskie

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Ząbkowice Śląskie

Kod pocztowy:

Ulica:

ul. 1 Maja 15

Data Publikacji: 04 Luty, 2019

Ilość wizyt: 94

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Ząbkowic Śląskich ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki Nr 90/17 wraz z komórką nr 15, AM-12, Obręb Centrum o pow. 5,0 m2 położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Grunwaldzkiej z przeznaczeniem na komórkę gospodarczą. Przetarg odbędzie się w dniu 6 marca 2019 roku o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15 pokój nr 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w gotówce wadium w wysokości 15,00 zł na rachunek Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich 04 9533 0004 2001 0009 8645 0005 w terminie do dnia 01.03.2019 roku oraz posiadanie dokumentu tożsamości i oryginału potwierdzenia wniesienia wadium na przetargu. Datą dokonania wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich ul. 1 Maja 15, pokój nr 23, tel. 74 8 165 314 oraz na stronie internetowej: www.zabkowiceslaskie.pl