Lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży – UM Ząbkowice Śląskie

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Ząbkowice Śląskie

Kod pocztowy:

Ulica:

ul. 1 Maja 15

Data Publikacji: 04 Luty, 2019

Ilość wizyt: 212

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Ząbkowic Śląskich informuje, że:

Zarządzeniem Nr 34/I/GN-2019 Burmistrza Ząbkowic Śląskich  z dnia 29 stycznia 2019 roku wykazano  lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży na rzecz najemcy:

– lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku przy ul. Armii Krajowej 25 w Ząbkowicach Śląskich, SW1Z/00045411/2

– lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku przy ul. Armii Krajowej 34 w Ząbkowicach Śląskich, SW1Z/00045456/9

– lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ul. Krzywej 7  w Ząbkowicach Śląskich, SW1Z/00047853/6.