Lokal mieszkalny wykazany do sprzedaży – UM Ząbkowice Śląskie

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Ząbkowice Śląskie

Kod pocztowy:

Ulica:

ul. 1 Maja 15

Data Publikacji: 04 Luty, 2019

Ilość wizyt: 185

Dokumenty do pobrania:

Zarządzeniem Nr 35/I/GN-2019 Burmistrza Ząbkowic Śląskich  z dnia 29 stycznia 2019 roku zmieniającym zarządzenie Nr 197/IX/GN-2018 Burmistrza Ząbkowic Śląskich  z dnia 11 września 2018 roku wykazano  lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy:

– lokal mieszkalny nr 10 położony w budynku przy ul. Batalionów Chłopskich 12 w Ząbkowicach Śląskich, SW1Z/00050166/7