Rokowania na sprzedaż nieruchomości – UMiG Szczytna

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

ul. Wolności 42

Kod pocztowy:

Ulica:

Szczytna

Data Publikacji: 01 Luty, 2019

Ilość wizyt: 102

Dokumenty do pobrania: pobierz

B U R M I S T R Z    S Z C Z Y T N E J

 zaprasza do rokowań w sprawie sprzedaży nieruchomości

B U R M I S T R Z S Z C Z Y T N E J