Informacja Burmistrza Kłodzka

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

Ulica:

pl. Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 01 Luty, 2019

Ilość wizyt: 130

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204, ze zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1 na okres od  1 lutego 2019 r. do  22 lutego 2019 r. wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w  dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, część nieruchomości o powierzchni 30,00 m2, położonej w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego,  oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 114/2 (AM-1) obręb Jaskółcza Góra, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy (uprawy warzywno – owocowe).