Informacja Burmistrza Kłodzka

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

Ulica:

pl. Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 01 Luty, 2019

Ilość wizyt: 114

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204, ze zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1 na okres od 01.02. 2019 r. do 22.02.2019 r. wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w  dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, położonej w Kłodzku przy ul. Jana Długosza, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 111/19 (AM-2) obręb Nowy Świat,           z czego część nieruchomości o  powierzchni 118,00 m2, z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, część nieruchomość o powierzchni 8,00 m2, z przeznaczeniem na cele składowo – magazynowe.