Informacja Burmistrza Kłodzka

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

Ulica:

pl. Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 01 Luty, 2019

Ilość wizyt: 101

Dokumenty do pobrania: pobierz

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1 na okres od 1 lutego 2019 r. do 22 lutego 2019 r. wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w  dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, część nieruchomości o  powierzchni 49,00 m2, położonej w Kłodzku przy ul. Juliusza Słowackiego,  oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 20/15 (AM-1) obręb Ptasia Góra, z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.