Wykaz nieruchomości do zbycia – UMiG Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 29 Styczeń, 2019

Ilość wizyt: 131

Dokumenty do pobrania:

Na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 22/19 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 28 stycznia 2019r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Wykaz dotyczy gminnej nieruchomości lokalowej nr 18 położonej w Radkowie, ul.  Piastowska 25.