Wykaz nieruchomości do dzierżawy – UMiG Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 25 Styczeń, 2019

Ilość wizyt: 97

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy tut. Urzędu podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 16/19 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 24 stycznia 2019r. na okres do dnia 15 lutego 2019r. wykaz dotyczący wydzierżawienia gminnych nieruchomości: działki nr 511/2 o pow. 0,0900 ha oraz działki nr 511/3 o pow. 0,0900 ha położonych w Ratnie Dolnym.