Informacja Burmistrza Kłodzka

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

Ulica:

pl. Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 09 Styczeń, 2019

Ilość wizyt: 120

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1 na okres od  9 stycznia 2019 r. do 30 stycznia 2019 r. wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w  dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, położonej w Kłodzku, oznaczonej geodezyjnie jako cz. dz. nr 2 (AM-12) obręb Zagórze, o  powierzchni 0,0825 ha,  wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00086493/7,  z przeznaczeniem na cele rolne.