Zarządzenie uchylające zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

RadkówRynek 1

Kod pocztowy:

Ulica:

Data Publikacji: 19 Grudzień, 2018

Ilość wizyt: 117

Dokumenty do pobrania:

Na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podane zostało do publicznej wiadomości Zarządzenie nr 221/18 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 18 grudnia 2018r. uchylające zarządzenie nr 194/18 Burmistrza Miasta i Gminy Radków  z dnia 7 listopada 2018r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości rolnej  do zbycia.