Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia – UMiG Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 19 Grudzień, 2018

Ilość wizyt: 148

Dokumenty do pobrania:

Na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 219/18 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 18 grudnia 2018r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Wykaz dotyczy
gminnej nieruchomości lokalowej nr 1 położonej w Radkowie, Rynek 19.