Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – UMiG Międzylesie

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Międzylesie

Kod pocztowy:

57-530

Ulica:

pl. Wolności 1

Data Publikacji: 07 Grudzień, 2018

Ilość wizyt: 59

Dokumenty do pobrania:

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, przy Placu Wolności 1, wywieszony został na tablicy ogłoszeń wykaz:
– nr 15/2018 z dnia 07.12.2018 r. w sprawie  przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowe położone w miejscowościach: Różanka, Roztoki, Międzylesie

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni t.j. od dnia 07.12.2018 r. do dnia 28.12.2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie Tomasz Korczak
Sprawę prowadzi: Agnieszka Piątek