Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – UMiG Niemcza

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Niemcza

Kod pocztowy:

58-230

Ulica:

Rynek 10

Data Publikacji: 05 Grudzień, 2018

Ilość wizyt: 139

Dokumenty do pobrania:

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NIEMCZA

podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Niemczy, Rynek 10 został wywieszony na okres od dnia 03 grudnia 2018 r. do dnia 24 grudnia 2018 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  12/VIII/2018 Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Niemcza  z dnia 03 grudnia 2018 roku