Ogłoszenie Burmistrza Szczytnej

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Szczytna

Kod pocztowy:

Ulica:

ul. Wolności 42

Data Publikacji: 27 Listopad, 2018

Ilość wizyt: 139

Dokumenty do pobrania: pobierz

O G Ł O S Z E N I E   N R  14 / 2018
BURMISTRZA SZCZYTNEJ

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej zostały wywieszone wykazy nieruchomości.

ogłoszenie 14-2018