Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – UG Marcinowice

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Marcinowice

Kod pocztowy:

Ulica:

ul. Wolności 42

Data Publikacji: 26 Listopad, 2018

Ilość wizyt: 85

Dokumenty do pobrania: pobierz

Wójt Gminy Marcinowice  informuje

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.)  informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Marcinowicach ul. Tuwima 2, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Wójta Nr 88/18.

Zarzadzenie Nr 88)18