Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – UMiG Szczytna

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Szczytna

Kod pocztowy:

Ulica:

ul. Wolności 42

Data Publikacji: 23 Listopad, 2018

Ilość wizyt: 141

Dokumenty do pobrania: pobierz

O G Ł O S Z E N I E   N R  13/ 2018

BURMISTRZA SZCZYTNEJ

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej zostały wywieszone wykazy:

– nieruchomości stanowiącej działkę nr 2209/2, położonej w Szczytnej przy ul. Ludowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w drodze zamiany,

nieruchomości stanowiącej działkę nr 2172/1, położonej w Szczytnej przy ul. Złotej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej,

– lokalu mieszkalnego położonego w Szczytnej przy ul. Sienkiewicza 31/2, przeznaczonego do sprzedaży na rzecz głównych najemców.

ogłoszenie 13-2018