Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 0,0121 ha – Wambierzyce

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-400

Ulica:

ul. Rynek 1

Data Publikacji: 08 Listopad, 2018

Ilość wizyt: 29

Dokumenty do pobrania:

Na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 195/18 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 7 listopada 2018r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykaz dotyczy gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Wambierzycach oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 632/1 AM1 o powierzchni 0,0121  ha.