Wykaz nieruchomości przeznaczonej 0,4650 ha – Ścinawka Dolna

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-400

Ulica:

ul. Rynek 1

Data Publikacji: 08 Listopad, 2018

Ilość wizyt: 33

Dokumenty do pobrania:

Na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 196/18 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 7 listopada 2018r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykaz dotyczy gminnej nieruchomości rolnej położonej w Ścinawce Dolnej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 638/6 AM2 o powierzchni 0,4650  ha.