Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – UMiG Międzylesie

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Międzylesie

Kod pocztowy:

57-530

Ulica:

pl. Wolności 1

Data Publikacji: 06 Listopad, 2018

Ilość wizyt: 53

Dokumenty do pobrania:

INFORMACJA:
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.)  Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, przy Placu Wolności 1, wywieszony został  na tablicy ogłoszeń wykaz:
– nr 12/2018 z dnia 06.11.2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  lokalu mieszkalnego przy ul. Jana Sobieskiego 7/1, dz. 187/28, obręb Międzylesie, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni t.j. od dnia 06.11.2018 r. do  dnia 27.11.2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie Tomasz Korczak
Sprawę prowadzi: Katarzyna Marcinek