Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 0,0723 ha – Biała

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Marcinowice

Kod pocztowy:

58-124

Ulica:

ul. Tuwima 2

Data Publikacji: 31 Październik, 2018

Ilość wizyt: 98

Dokumenty do pobrania: pobierz

WÓJT  GMINY  MARCINOWICE

o g ł a s z a  III PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY  na sprzedaż nieruchomości. Przedmiotem przetargu jest wolny budynek mieszkalno-gospodarczy o powierzchni użytkowej  117 m2 Biała nr 31,oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 262, AM-1, o pow. 0,0723 ha obręb Biała. Księga Wieczysta Nr SW1S/00019959/9.

do gazety- III Przet. Biała 31dz.262