Informacja Burmistrza Kłodzka

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

pl. Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 31 Październik, 2018

Ilość wizyt: 119

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1 na okres od 31 października 2018 r. do 21 listopada 2018 r. wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony – część działki oznaczonej geodezyjnie nr 69 (AM-4) obręb Twierdza, położonej przy ul. Waleriana Łukasińskiego, wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00064891/7, o powierzchni 8,80 m2 z przeznaczeniem na ustawienie pojemników na odpady komunalne.