Informacja Burmistrza Kłodzka

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

pl. Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 30 Październik, 2018

Ilość wizyt: 103

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2018, poz. 121 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku został wywieszony wykaz nieruchomości – lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Czeskiej 29 w Kłodzku o powierzchni 100,10 m² wraz z udziałem 110/1000 cz. w nieruchomości wspólnej i  nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 19/18 (AM-3) obręb Twierdza o powierzchni 0,0359 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę SW1K/00050160/3, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Termin wywieszenia wykazu: od dnia 30.10.2018  r.  do dnia 21.11.2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kłodzka, Pl. Bolesława Chrobrego 1.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 11.12.2018