Informacja Burmistrza Kłodzka

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

pl. Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 30 Październik, 2018

Ilość wizyt: 90

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1 na okres od 30.10.2018 r. do 21.11.2018 r. wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w  najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony dla Poczty Polskiej S.A. z siedzibą: ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa – lokalu użytkowego zlokalizowanego przy ul. Łużyckiej 1-3 o powierzchni 44,89 m² na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 15/25 (AM-1) obręb Zacisze, objętej księgą wieczystą SW1K/00058860/6, z przeznaczeniem na potrzeby działalności urzędu pocztowego.