Informacja Burmistrza Kłodzka

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

pl. Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 29 Październik, 2018

Ilość wizyt: 99

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1 na okres od 26.10.2018 r. do dnia 16.11.2018 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do  użyczenia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 3 lat – nieruchomość gruntowa położona w Kłodzku przy ul. Orzechowej o powierzchni 0,1370 ha oznaczona geodezyjnie nr 25/4 (AM-13) obręb Jurandów z przeznaczeniem na potrzeby kultu religijnego Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Pawła II w Kłodzku.