Informacja Burmistrza Kłodzka

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

pl. Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 24 Październik, 2018

Ilość wizyt: 171

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1 na okres od 24 października 2018 r. do 14 listopada 2018 r. wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w  trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na czas nieoznaczony, część nieruchomości gminnej ozn. geodez. jako działka nr 73/29 (AM-5), obręb Twierdza o pow. 280,00 m2, z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.