Informacja Burmistrza Kłodzka

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

pl. Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 24 Październik, 2018

Ilość wizyt: 98

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1 na okres od 24 października 2018 r. do 14 listopada 2018 r. wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lat, nieruchomości o  łącznej powierzchni 1,2054 ha, położone w Kłodzku, oznaczone geodezyjnie jako dz. nr 3 (AM-28) obręb Leszczyna, wpisana do księgi wieczystej SW1K/00056453/6, oraz cz. dz. nr 5 (AM-27) obręb Leszczyna, wpisana do księgi wieczystej SW1K/00088891/1, z przeznaczeniem na cele rolne.