Informacja Burmistrza Kłodzka

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

pl. Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 24 Październik, 2018

Ilość wizyt: 108

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1 na okres od 24.10.2018 r. do 14.11.2018 r. wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w  trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, dodatkowego pomieszczenia gospodarczego o pow. 1,76 m2 znajdującego się w budynku Partyzantów 37, który posadowiony jest na terenie nieruchomości ozn. geodez. jako dz. nr 26 (AM-3) obręb Nowe Miasto, wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00088891/1, z przeznaczeniem na cele składowe.