Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia – Wambierzyce

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-400

Ulica:

ul. Rynek 1

Data Publikacji: 22 Październik, 2018

Ilość wizyt: 121

Dokumenty do pobrania:

Na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 181/18 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 19 października 2018r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Wykaz dotyczy gminnej nieruchomości lokalowej nr 1 położonej w Wambierzycach przy ul. Noworudzkiej 1.

Na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 182/18 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 19  października 2018r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Wykaz dotyczy gminnej nieruchomości lokalowej nr 2 położonej w Wambierzycach przy ul.  Noworudzka 1.

Na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 183/18 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 19  października 2018r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Wykaz dotyczy gminnej nieruchomości lokalowej nr 3 położonej w Wambierzycach przy ul.  Noworudzka 1.