Informacja Starosty Kłodzkiego

Organ Ogłaszający:

Starosta Kłodzki

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

Okrzei 1

Data Publikacji: 13 Wrzesień, 2018

Ilość wizyt: 112

Dokumenty do pobrania:

Informacja Starosty Kłodzkiego

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018r, poz. 121 ze zm.) Starosta Kłodzki podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1, na okres od dnia 13.09.2018r. do dnia 03.10.2018r.

został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Nowej Rudzie przy ul. Niepodległości 2 ozn. geodez. jako dz. nr 73, AM-1, obręb 4-Nowa Ruda o pow. 0,1683 ha, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny.

Termin do złożenia wniosku osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

 

  1. 6840.2.2018.GN 5